ยินดีต้อรับเข้าสูเว็บไซต์

โรงพยาบาลเบญจลักษ์เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาตารางการให้บริการ

จุดบริการ / แผนก / คลินิก
วัน
เวลา
การบริการ


ผู้ป่วยนอก (OPD)
จันทร์
8.00 น. - 16.00 น.
ตรวจรักษาโรคทั่วไป,คลินิกไตวายเรื้อรัง
อังคาร
8.00 น. - 16.00 น.
ตรวจรักษาโรคทั่วไป,คลินิกผู้ป่วยล้างไตทางช่องท้อง
พุธ
8.00 น. - 16.00 น.
ตรวจรักษาโรคทั่วไป
พฤหัสบดี
8.00 น. - 16.00 น.
ตรวจรักษาโรคทั่วไป,คลินิกไตวายเรื้อรัง
ศุกร์
8.00 น. - 16.00 น.
ตรวจรักษาโรคทั่วไป,คลินิกผู้ป่วยล้างไตทางช่องท้อง
เสาร์
8.00 น. - 16.00 น.
ตรวจรักษาโรคทั่วไป
อาทิตย์
8.00 น. - 16.00 น.
ตรวจรักษาโรคทั่วไป
วันหยุดนักขัตฤกษ์
8.00 น. - 16.00 น.
ตรวจรักษาโรคทั่วไป
จุดบริการ / แผนก / คลินิก
วัน
เวลา
การบริการ
ผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน (ER)
ทุกวัน
ตลอด 24 ช.ม.
ตรวจรักษาผู้ป่วยอุบัติเหตุและผู้ป่วยภาวะฉุกเฉิน

วิสัยทัศน์ :
เป็นองค์กรแห่งการพัฒนา คุณภาพ คุณธรรม ที่เป็นเลิศด้านสุขภาวะ


ค่านิยม :
สามัคคี มีมาตรฐาน บริการด้วยใจ ห่วงใยดุจญาติมิตร


ยุทธศาสตร์พัฒนาองค์กร :
* เป็นโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 1 ใน 10 แห่งทั่วประเทศ ขนาด 30 เตียง ที่ให้บริการดูแลและรักษาผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง และผู้ป่วยที่ได้รับการบำบัดทดแทนไตครบวงจรแบบองค์รวมและมีมาตรฐานสากล
* เป็นศูนย์รับส่งต่อด้านการดูแลผู้ป่วยไตวายเรื้อรังและผู้ป่วยที่ได้รับการบำบัดทดแทนไต โดยการล้างไตทางช่องท้องในโรงพยาบาลชุมชนทั้งในและนอกเขตจังหวัด
* เป็นต้นแบบโรงพยาบาลคุณธรรมและโรงพยาบาลสิ่งแวดล้อมดี
* บุคลากรในโรงพยาบาลเป็นคนเก่ง คนดี ด้วยจิตวิญญาณ ทำงานอย่างมีความสุข

ศูนย์ข้อมูลสุขภาพศูนย์รับเรื่องร้องเรียน


ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน


Health Data Center


infographic